Warszawa, 2-3.10.2010 - stadion Orła.
Start w 7-boju Ań (Kiljan i Nowickiej).